EMCDAA

През тази седмица излезе докладът на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) и Европол за пазарите на наркотици в Европейския съюз. В него се оценява, че всяка година европейците харчат не по-малко от 24 милиарда евро за незаконни наркотици. Докладът предоставя анализ на пазара на незаконни наркотични вещества в страните от Европейския съюз, като се описват тенденциите в процеса на предлагане на наркотици – от производство и трафикиране до маркетинг, дистрибуция и употреба. Заедно с това се анализират значителните разходи за обществото от наличието на пазари на наркотици, включително и тяхното въздействие върху бизнеса, държавните институции, общностите, семействата, гражданите и околната среда.

„2016 EU Drug Markets Report“ можете да изтеглите тук