EMCDAA

Европейските граждани харчат най-малко 30 млрд. евро за наркотици всяка година по отношение на търговия на дребно, което превръща пазара на наркотични вещества в основен източник на доходи за организираните престъпни групи в Европейския съюз. Тази стойност е обявена днес в Доклада за пазарите на наркотични вещества, 2019 г., публикуван от европейската агенция по наркотиците (EMCDDA) и Европол. Около две пети от тази обща сума (39 %) се харчи за канабис, 31 % – за кокаин, 25 % – за хероин и 5 % – за амфетамини и MDMA.

Двете агенции обединиха сили, за да извършат третия си съвременен преглед на европейския пазар на забранени наркотици. В доклада се обхващат тенденциите по веригата на доставки от производство и трафик до разпространение и продажби. Описано е широкомащабното въздействие на пазара на наркотични вещества върху здравето и сигурността, както и защо холистичният подход е от решаващо значение за ефективни политики за контрол на наркотиците.

Резюме на доклада

Доклад за пазарите на наркотици в ЕС (на английски език)