ESPAD

Като цяло, употребата на незаконни наркотици сред 15-16-годишни ученици се стабилизира, според последното европейско проучване, публикувано днес от Европейският училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD). Докладът, основаващ се на проучване от 2011 г. в 36 европейски държави, показва също намаляване на „епизодичните напивания“ (пет или повече напитки по повод). Според авторите на доклада трябва да се обърне внимание на различията при резултатите в отделните страни, особено там, където се наблюдава повишаване употребата на канабис , тютюн и др.

В рамките на проекта ESPAD от 1995 г. се провеждат проучвания на всеки четири години. Последното (пето поредно) проучване обхваща на 100 000 ученици в 36 европейски държави.

Повече информация относно проучването може да получите на: http://www.emcdda.europa.eu/

.