На адрес https://www.reitox.eu/ вече е налична Европейска карта за лечение и други грижи, насочени към употребяващи наркотици. Тя е създадена по инициатива на Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX), обединяваща националните фокусни центрове на страните-членки на Европейски съюз, както и Турция и Норвегия. Мрежата се координира от Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA).

Тази карта (Reitox Facility Locator) е европейска „врата“ към националните източници и контакти, целяща да предостави информация за професионалисти и клиенти в ситуации, при които употребяващите наркотици пътуват или се движат в чужбина и се нуждаят от грижа по отношение на справянето с тяхната зависимост.

Европейската карта съдържа и информация за възможностите за лечение в България във връзка със създадената още през 2007 г. от Национален фокусен център за наркотици и наркомании Карта за възможностите за лечение в България.