EMCDAA

Европейският пазар на наркотици остава устойчив, заявиха от Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманите (EMCDDA) днес при представянето в Лисабон на Европейския доклад за наркотиците 2016 г: тенденции и развития. В годишния си преглед агенцията обръща особено внимание на: рисковете за здравето от продукти с по-голяма сила на действие; продължаващата поява на нови вещества; и променящите се модели на употреба на наркотици. Тя също така изразява загриженост във връзка с увеличението на смъртните случаи в резултат на свръхдоза в някои държави и заплахите, произтичащи от пазарите на наркотици в интернет. „Този нов анализ подчертава необходимостта дневният ред на европейската политика в областта на наркотиците да обхване по-широк и по-комплексен набор от теми на политиката, отколкото в миналото“, се казва в доклада.

„Европейски доклад за наркотиците 2016 г. – Тенденции и развития“ можете да изтеглите тук