EMCDAA

Увеличаващият се брой на смъртните случаи, причинени от свръхдоза наркотици, продължаващата достъпност на нови психоактивни вещества и нарастващата заплаха за здравето, която произтича от синтетичните опиоиди с голяма сила на действие, са някои от проблемите, които агенцията на ЕС по наркотиците (EMCDDA) изтъкна при представянето на своя Европейски доклад за наркотиците, 2017 г.: Тенденции и развития.
В годишния преглед агенцията разглежда също следните проблеми: наличието на признаци за нарастване на достъпността на кокаина, развитията в политиките по отношение на канабиса и употребата на вещества сред учениците. Тъй като проблемите на Европа с наркотиците са във все по-голяма степен повлияни от процеси, които са международни по своя обхват, анализът обхваща по-широк глобален контекст.

Резюме на представянето на доклада

Европейски доклад за наркотиците 2017 г.: Тенденции и развития


За ситуацията в България вижте специалното издание на EMCDDA (на английски език):