EMCDAA

Какви са най-новите тенденции на пазара на наркотици и кои фактори ги определят? Кои наркотици причиняват най-много загриженост понастоящем? Какви са най-новите развития в областта на превенцията, лечението и политиките, свързани с употребата на наркотици? Тези и други въпроси са разгледани от агенцията на ЕС по наркотиците (EMCDDA) в Европейският доклад за наркотиците 2018 г.: Тенденции и развития.

Докладът беше представен днес пред Европейската комисия в Брюксел. В България на извънредно заседание на Комисия по здравеопазване в Парламента това направи Лукас Визинг (EMCDDA). Освен в нашата страна само в още 8 страни се предвижда такова представяне, като в три това ще се случи на 7 юни (Чехия, Кипър и Норвегия).

Европейският доклад за наркотиците 2018 г. съдържа изчерпателен анализ на най-новите тенденции в 28-те държави — членки на ЕС, Турция и Норвегия. В него се разглеждат следните теми: предлагане на наркотици и пазар на наркотици, разпространение и тенденции по отношение на употребата на наркотици, вреди, произтичащи от употребата на наркотици, и ответни мерки.

В допълнение към доклада е публикуван Статистическият бюлетин за 2018 г. (Statistical Bulletin 2018) съдържащ масив от европейски данни, на който се основава анализът.

Заедно с доклада са публикувани 30 доклада за положението с наркотиците в отделните страни (Country Drug Reports) съдържащи обобщена информация за положението с наркотиците на национално равнище (в ЕС-28, Турция и Норвегия). Тези онлайн доклади, изготвени от EMCDDA в сътрудничество с националните фокусни центрове от мрежата Reitox, обхващат следните теми: употребата на наркотици и проблемите с общественото здраве, политиката в областта на наркотиците и ответните действия и предлагането на наркотици.
 

Резюме на представянето на доклада

Европейски доклад за наркотиците 2018 г.: Тенденции и развития
 

За ситуацията в България вижте специалното издание на EMCDDA (на английски език):
Courtry Drug Report 2018 (Bulgaria)


Интервю на Лукас Визинг в „Денят започва“ (БНТ, 08.06.2018 г.)

Интервю на Лукас Визинг в „Преди обед“ (БТВ, 08.06.2018 г.)