EMCDAA

Ден преди преди Международния ден за борба с наркоманиите и наркотрафика, (26 юни) Европейският център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) публикува студиа, озаглавена „Развитие на европейския пазар на канабис“.

Студиата разглежда ситуацията във връзка с нововъзникващите и вече утвърдени канабисови продукти в Европа. Тяхното разнообразие и потентност на континента все повече се увеличава и е от съществено значение да се следи действието им и потенциалните последици за здравето на потребителите.

Идентифицирани са редица фактори, включително развитието на политиките, напредъка в производството и добива на веществото и променящите се предпочитания на потребителите. Създаването на законни пазари за канабис за развлечение извън ЕС също се отбелязва като двигател на иновациите в разработването на нови продукти от канабис, някои от които тепърва навлизат на европейския пазар.

Директорът на EMCDDA Алексис Гуусдийл коментира: „Динамичният характер на сегашния пазар на канабис и диверсификацията на наличните продукти водят до значителни предизвикателства. Новите и по-мощни продукти могат да имат сериозни последици за здравето на потребителите. Следователно мониторингът и разбирането на новите тенденции във връзка с производството и потреблението на канабиса е важен при провеждане на политически и регулаторен дебат по темата.“

Канабисът продължава да бъде най-широко разпространеното наркотично вещество в Европа с около 17,5 милиона европейци на възраст 15–34 години  употребили канабис през последната година и повече от 1% на възраст 15–64 години употребяващи го ежедневно или почти ежедневно. През 2017 г. около 155 000 души са потърсили лечение във връзка с употребата на канабис, от които около 83 000 са се лекували за първи път.

Канабисът съдържа много различни химикали, като най-известни са   Δ9-тетрахидроканабинол (ТНС) – отговорен за психоактивните ефекти на канабиса – и канабидиол (CBD), който няма психогенни ефекти.


Какви са новите продукти на европейския пазар на канабис?

Концентрати: Те се получават чрез извличане на THC от растението канабис. Напредъкът в екстракционните техники води до висока потентност (70% -80% THC). Консумацията на концентрати може да доведе до висока експозиция на ТНС и потенциално да създаде по-голям риск от психоза и зависимост.

Ядливи субтанции: Това е термин, който се отнася до храни (често сладкиши или течности), съдържащи THC и / или CBD. Добавянето на продукти от канабис към храните води до забавено действие, но по-голяма продължителност на ефектите, отколкото при пушене (при този вид прием дозирането е изключително значение).

Синтетични канабиноиди: Това са изкуствени химични вещества, които имитират ефекта на канабиса, но могат да бъдат много по-мощни. Някои от тях се продават като „законни“ заместители за канабис, други се намират под контрол. Първият синтетичен канабиноид, открит в Европа е JWH-018 през 2008 г. Оттогава досега са докладвани повече от 180 синтетични канабиноиди.

Лекарствени продукти на основата на канабис за медицинска употреба: те включват продукти, произведени по фармацевтични стандарти за медицински цели с разнообразен състав и описание. Студиата съдържа кратък преглед на одобрените лекарствени продукти на основата на канабис.

Относно утвърдените продукти от канабис
Наред с нововъзникващите продукти на европейския пазар на канабис, съществуват и предизвикателства, свързани с класическите утвърдени продукти. На европейския  пазар съществуват два основни вида канабис: „sinsemilla“ или канабис трева, отглеждан на закрито и произведен в рамките на ЕС, и вносен растителен канабис. Освен за канабис трева, растителният материал се използва и за производството на канабисова смола (хашиш). Мароко е най-големият производител на хашиш на европейския пазар на наркотици. Данните, предоставени от държавите-членки на ЕС, показват, че концентрацията на ТНС в продуктите от канабис на европейския пазар през последното десетилетие се е увеличила, което поражда опасения за потенциални вреди за здравето. В периода 2006 – 2016 г. съдържанието на THC в канабис трева и канабисова смола се е удвоило (съответно от 5% на 10% и от 8% на 17%).

Инструменти за мониторинг на пазара на канабис
В студиата се подчертава необходимостта от разработване на инструменти за мониторинг, с помощта на които да бъде събирана информацията за продуктите и техните последици за здравето на национално и европейско равнище (особено относно концентратите на канабис). От гледна точка на намаляването на вредите, също така ще бъде препоръчително да се следи концентрацията на CBD в канабисовите продукти.

Студиата „Развитие на европейския пазар на канабис“ е част от поредица публикации на EMCDDA, в които се разглеждат някои от сложните въпроси в областта на политиката за канабиса. Те включват анализи на медицинската употреба на канабис, връзката между употребата на канабис и шофирането и др.

Пълна версия на публикацията

Легализация и регулации на канабиса в Канада