EMCDAA

Широката достъпност на всички видове наркотици, производството на наркотици в Европа и веществата с голяма сила на действие са сред поводите за загриженост, разгледани в Европейския доклад за наркотиците 2020 г., изготвен от Европейския център за наркотиците и наркоманиите (EMCDDA).

В своя най-нов годишен преглед, с който се отбелязват 25 години от началото на дейността в тази област, Агенцията описва ситуацията с наркотиците в края на 2019 г., наред с последните промени, предизвикани от пандемията от COVID-19 в началото на 2020 г.

Отразените в доклада нови явления включват: рекорден брой на изземванията на кокаин и голям брой на изземванията на хероин, увеличаване на мащабите на производството на синтетични наркотици, както и загриженост, свързана с канабиса с голяма сила на действие, новите синтетични опиоиди и таблетките екстази, съдържащи високи концентрации на MDMA. Въз основа на данни от нови ускорени проучвания на EMCDDA (проведени през пролетта на 2020 г.), в доклада са разгледани и смущенията в употребата на наркотици и пазара на наркотици, причинени от COVID-19, които може да имат дългосрочни последици за услугите, свързани с употреба на наркотици, и правоприлагащите агенции в Европа. Има опасения, че иновативни модели на разпространение на наркотици, възникнали през периода на ограничителните мерки, както и икономическото въздействие на пандемията върху уязвимите общности, ще увеличат допълнително съществуващите проблеми, произтичащи от голямото предлагане на наркотици.

През тази година Европейски доклад за наркотиците е наличен само на английски език, като към него са добавени по-съкратени варианти на 24 езика с ключови теми и въпроси от него.

Прес бюлетин

Европейски доклад за наркотиците 2020 г. (на английски език)

Европейски доклад за наркотиците 2020 г.: Ключови аспекти (на български език)