Днес агенцията на ЕС за наркотиците (EMCDDA) публикува своя Европейски доклад за наркотиците за 2021 г.: Тенденции и развития, най-новият годишен преглед на ситуацията с наркотиците в Европа. Въз основа на данни от 29 държави (държавите от ЕС-27, Турция и Норвегия) докладът предлага нови данни за последиците за здравето и сигурността от комплексен и развиващ се проблем с наркотиците и от пазара на наркотици, устойчив на смущенията, причинени от COVID-19.

В доклада се предупреждава за рисковете за общественото здраве, произтичащи от достъпността и употребата на по-широка гама вещества, често с голяма сила на действие или чистота. В него се описва и начинът, по който организираните престъпни групи са засилили незаконното производство на наркотици в Европа, за да избегнат мерките за борба с трафика им, създавайки рискове за околната среда, здравето и сигурността. Въз основа на последното проучване за бърза оценка на EMCDDA в доклада се разглеждат настоящите последици от пандемията от COVID-19 върху пазарите на наркотици, употребата и услугите.

Прес бюлетин

Европейски доклад за наркотиците 2021 г.

Най-актуалните данни за ситуацията с наркотиците в Европа, предоставени от страните членки на Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX), вкл. България, могат да бъдат видяни в 
Статистически бюлетин 2021 

Още по темата
Наркопродажбите са се преместили от улиците към кодирани платформи в интернет – БНР, 15.06.2021 г.