EMCDAA

Бързото възобновяване на предлагането и употребата на наркотици след смущенията в разпространението на COVID-19 е един от проблемите, подчертани днес от Агенцията на ЕС по наркотиците (EMCDDA) при представянето на своя Европейски доклад за наркотиците 2022 г.: Тенденции и развития. Докладът представя най-новия преглед на ситуацията с наркотиците в Европа, като проучва дългосрочните тенденции и възникващите заплахи. В момент, когато международната ситуация поражда нови предизвикателства, в доклада се разглежда и въпросът как текущите глобални събития могат да повлияят на динамиката на проблема с наркотиците в Европа в бъдеще.

Прес бюлетин

Европейски доклад за наркотиците 2022 г.

Най-актуалните данни за ситуацията с наркотиците в Европа, предоставени от страните членки на Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX), вкл. България, могат да бъдат видяни в 
Статистически бюлетин 2022