По-голямото разнообразие в предлагането и употребата на наркотици създава нови предизвикателства за политиката в областта на наркотиците и здравеопазването в Европа. Това е един от проблемите, подчертани днес от Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) при представянето на неговия Европейски доклад за наркотиците 2023 г.: Тенденции и развития в Брюксел.

Въз основа на данни от 29 държави (ЕС-27, Tурция и Норвегия), в доклада се прави най-новият преглед на ситуацията с наркотиците в Европа, като се изследват дългосрочните тенденции и възникващите заплахи. Изчерпателният анализ обхваща употребата и предлагането на наркотици, както и свързаните с наркотиците вреди и ответните действия по отношение на тях.

Предлагането на наркотици остава голямо при всички видове вещества, а мащабът и сложността на производството на незаконни наркотици в Европа продължават да нарастват. Хората, които употребяват наркотици, сега имат достъп до по-широк спектър от психоактивни вещества, често със силно въздействие и висока чистота. Тъй като те могат да се продават под формата на сходно изглеждащи прахове или хапчета, потребителите може да не знаят какво приемат. В доклада се подчертава необходимостта от ефективни стратегии за комуникация на риска, които да предупреждават потребителите за вредите за здравето, свързани с новите вещества, лекарствените взаимодействия и продуктите със силно въздействие.

Анализът обхваща широк спектър от незаконни наркотици – от опиоиди и стимуланти до нови продукти от канабис и дисоциативни лекарства (напр. кетамин). В него също така се предоставя актуална информация за новите психоактивни вещества (НПВ), които продължават да представляват предизвикателство за общественото здравеопазване в Европа. През 2022 г. чрез Системата на ЕС за ранно предупреждение за първи път бяха докладвани 41 нови наркотици, с което общият брой на НПВ, наблюдавани от EMCDDA, достигна 930.

Тази година анализът беше значително разширен, като бяха обхванати по-широк кръг от теми, разгледани по-подробно. За първи път докладът се представя в нов модулен дигитален формат, като се предлагат иновативни начини за достъп до съдържанието и за взаимодействие с него. Публикацията може да се чете на различни устройства (персонални компютри, мобилни телефони, таблети) и е достъпна на 25-те езика на ЕС.

Анализът е допълнен с повече от 100 интерактивни графики, а специалните интерактивни табла с показатели дават възможност на потребителите да визуализират данни и тенденции на европейско и национално равнище. Журналистите и изследователите в областта на наркотиците и наркоманиите ще имат достъп до основните данни, за по-лесното им използване и обмен. В допълнение към доклада е публикуван Статистически бюлетин за 2023 г. (Statistical Bulletin 2023), съдържащ национални бази данни.

Прес бюлетин

Дигитален формат на Европейски доклад за наркотиците 2023 г. (на английски език)