EMCDAA

Европейски доклад за наркотиците (2022 г.)

Европейски доклад за наркотиците (2021 г.)

Европейски доклад за наркотиците (2020 г.)

Европейски доклад за наркотиците (2019 г.)

Европейски доклад за наркотиците (2018 г.)

Европейски доклад за наркотиците (2017 г.)

Европейски доклад за наркотиците (2016 г.)

Европейски доклад за наркотиците (2015 г.)

Европейски доклад за наркотиците (2014 г.)

Европейски доклад за наркотиците (2013 г.)

Годишен доклад на EMCDDA (2012 г.)

Годишен доклад на EMCDDA (2011 г.)

Годишен доклад на EMCDDA (2010 г.)

Годишен доклад на EMCDDA (2009 г.)

Годишен доклад на EMCDDA (2008 г.)

Годишен доклад на EMCDDA (2007 г.)

Годишен доклад на EMCDDA (2006 г.)

Годишен доклад на EMCDDA (2005 г.)