През 2023 г. Европейският доклад за наркотиците се представя единствено в дигитален формат, като се предлагат иновативни начини за достъп до съдържанието и за взаимодействие с него. Публикацията може да се чете на различни устройства (персонални компютри, мобилни телефони, таблети) и е достъпна на 25-те езика на ЕС.

Анализът е допълнен с повече от 100 интерактивни графики, а специалните интерактивни табла с показатели дават възможност на потребителите да визуализират данни и тенденции на европейско и национално равнище. В допълнение към доклада е публикуван Статистически бюлетин за 2023 г. (Statistical Bulletin 2023), съдържащ национални бази данни.