ESPAD

Европейски училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD) (2019 г.) (на английски език)

Европейски училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD) (2015 г.) (на английски език)

Европейски училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD) (2011 г.) (на английски език)

Европейски училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD) (2011 г.) (РЕЗЮМЕ)

Европейски училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD) (2007 г.) (на английски език)

Европейски училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD) (2007 г.) (РЕЗЮМЕ)

Европейски училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD) (2003 г.) (на английски език)

Европейски училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD) (1999 г.) (на английски език)