През 2019 г. беше проведено седмо по ред изследване по Европейски училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD). Изследването е проведено в 35 европейски страни (25 от тях членки на Европейски съюз) сред 99 647 ученици (2864 ученици – извадка за България) на възраст 15-16 години. То се реализира с подкрепата на Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA), като в България се подпомага от Национален център по обществено здраве и анализи.

Сравнителните данни показват, че България е една от страните, при която се наблюдава значително намаление на употребата на някакво наркотично вещество поне веднъж в живота спрямо предишното проучване – от 30% през 2015 г. на 19% през 2019 г.

Нашата страна участва в този проект за пети път (от 1999 г.), като най-високо ниво на употреба на наркотични вещества се наблюдаваше именно през 2015 г.

УПОТРЕБА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ПОНЕ ВЕДНЪЖ В ЖИВОТА
СРЕД УЧЕНИЦИТЕ НА ВЪЗРАСТ 15-16 ГОДИНИ В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА

Канабисът все още е наркотичното вещество, което най-често се използва от учениците в страните от ESPAD. В България употребата на канабис поне веднъж в живота (17%) е малко над средната за Европа, като настоящата употреба (през последните 30 дни) на канабис съвпада със средното европейско ниво (7,1%). Прави впечатление, че за България относителният дял на момичетата леко превишава относителния дял на момчетата по показателя „употреба на канабис поне веднъж в живота“, нещо което се отчита в само още две европейски страни – Словакия и Малта. При настоящата употреба (през последните 30 дни) на канабис разпространението й при момчетата е по-високо (8,0%), отколкото при момичетата (6,2%).

Високорисковата употреба на канабис, изследвана през 2019 г. за първи път във всички участващи страни в проучването, разкрива, че средно 4% от анкетираните са попаднали в тази категория и са потенциално изложени на риск от развитие на проблеми, свързани с канабиса. Разбирането и наблюдението на това явление е важно за формулирането на политики за превенция. В България оценката за високорисковата употреба на канабис (4,9%) е малко над средната за Европа, като на по-голям риск от развитие на проблеми, свързани с канабис са изложени момичетата.

Освен канабис някои ученици са употребявали и други незаконни вещества. Сред най-често опитваните незаконни наркотици в Европа са: екстази, LSD или други халюциногени, кокаин и амфетамини. Средно 1-2% от учениците, участвали в ESPAD съобщават, че са употребявали най-малко веднъж в живота си някакъв незаконен наркотик, различен от канабис, като общо разпространението на употребата на наркотични вещества различни от канабис сред учениците в Европа е 5%.

В България нивото на употреба на всяко едно от наблюдаваните незаконни наркотични вещества (канабис, кокаин, крек, амфетамини, метамфетамини, екстази, хероин, LSD или други халюциногени), с изключение на новите психоактивни вещества, е по-високо от средното за Европа. Но трябва да се отбележи, че това е ниво е близо 2 пъти по-ниско в сравнение с отчетеното през 2015 г.

Немедицинската употреба сред подрастващите в Европа на отпускани с рецепта лекарства остава проблем. Така например 6,6% от анкетираните съобщават, че са използвали през живота си транквиланти или успокоителни, а 4% болкоуспокояващи, „за да се надрусат“. България е една от страните, в които учениците  най-малко употребяват лекарства без лекарско предписание с цел дрогиране (4,3%).

Подробен доклад ESPAD 2019 (на английски език)