ESPAD

На 12.11.2020 г. в БТА беше представен докладът с резултатите от Европейския училищен проект за алкохол и други наркотици (ESPAD), реализиран през 2019 г. Проучването, осъществено в партньорство с Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA), се основава на представителни изследвания в 35 европейски държави, включително 25 страни-членки на ЕС.

Това е седмата вълна на събиране на данни, реализирана от проект ESPAD в Европа от 1995 г. насам. Общо 99 647 ученици са участвали в последната вълна на изследването, отговаряйки анонимно на стандартизиран въпросник. България се включва в изследването на втората вълна през 1999 г. и това позволява да се проследят тенденциите в нашата страна за 20-годишен период.

Докладът беше представен от водещия изследовател за ESPAD в България Анина Чилева (НЦОЗА) и Александър Панайотов, дс (нач. отдел „Национален фокусен център“, НЦОЗА).