НФЦ

На 12 ноември 2010 г. на среща в т.нар. Бизнес инкубатор в гр. Кърджали бяха представени данни от анкетно проучване за употребата и злоупотребата с наркотични вещества сред 1500 ученика от Кърджали и 350 от Момчилград, проведено в края на 2009 г. от Общинския съвет по наркотичните вещества в Кърджали с методическата и финансова подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании. На нея присъстваха представители на различни институции, имащи отношение към темата, учители и ученици. Инициатор на представянето бе Общинският съвет по наркотични вещества в Кърджали, а лектори бяха директорът на Националния фокусен център към Националния център по наркомании Момчил Василев и експертите в центъра Александър Панайотов и Антония Банчева.

Срещата бе открита от председателя на Общинският съвет по наркотични вещества Сезгин Бекир, според когото това, че Кърджали е спокойно място по отношение на наркотиците не би трябвало да ни успокоява, а по-скоро да ни прави по-активни. “Ако не можем да намалим процента на употреба на наркотици, то поне можем да направим така, че той да не расте с нашата превантивна работа”, подчерта г-н Бекир.

Анализът, който бе представен в рамките на срещата днес, засягаше разпространението на употребата не само на наркотични вещества, но и на алкохол и тютюневи изделия. Според директора на Националния фокусен център Момчил Василев от статистическа гледна точка Кърджали се намира на доста безопасно място и въобще не е от много засегнатите градове от проблема „наркотици”. Въпреки това и тук е отчетено минимално увеличение на употребата на повечето наркотични вещества (без канабис).

Данните от последното проучване през 2009 година сочат, че сред подрастващите има намаление в употребата на канабис, но затова пък се отчита относително увеличение на употребата изобщо на всички други незаконни наркотични вещества. Отчетено бе, че все по-ниска е възрастовата граница при употребата на алкохол и тютюневи изделия. силно е нараснала бройката на учениците, които употребяват значително количество алкохол за малък период от време. Самите ученици посочват, че причините, които ги карат да посягат към дрогата и алкохола са любопитство и стремеж да се харесат на приятелите и приятелките си.

Кърджали е градът, в които употребата на наркотици сред учениците е относително по-ниска в сравнение с други подобни български градове и успоредно с това е градът, в които е най-нисък процентът на ученици, които споделят, че са получили предложение да употребят наркотични вещества. Само 8 процента от анкетираните признават, че са склонни да приемат наркотици, 16 процента не са сигурни, а 76 отговарят, че не биха опитали. Това сочат данните от представеното днес анкетно проучване.