EMCDAA

На 25 и 26 април 2018 г. се проведе експертна среща по проблемите на лечение и психосоциална рехабилитация на зависимостта към стимуланти и нови психоактивни вещества. Тя беше организирана от Национален център по наркомании и Български институт по зависимости.

Срещата бе открита от г-жа Светлана Йорданова, заместник-министър на здравеопазването, проф. д-р Вихра Миланова, Национален консултант по специалност „Психиатрия“, началник на клиника „Психиатрия“ – УМБАЛ „Александровска“, гр. София и д-р Пламен Попов – директор на Национален център по наркомании.

Заедно токсиколози, психиатри, психолози и други експерти обсъдиха проблемите в сферата на лечение и психосоциална рехабилитация на зависимостта към стимуланти и нови психоактивни вещества. Представени бяха успешни модели за повлияване на зависимо поведение към стимуланти.

Г-жа Марика Фери, Ръководител отдел „Подкрепа за практиката“, EMCDDA, направи кратък обзор на употребата на стимуланти в света и Европа и представи модели на лечебните подходи по въпросите на стимулантите. В края на експертната среща г-н Федон Калотеракис, вицепрезидент на „Кетеа”, представи световния и европейски опит по организацията на психосоциалната рехабилатация на зависимости към стимуланти. Срещата приключи с дискусии по обсъжданите въпроси.