ЕТ „Д-р Антоанета Кумбиева – ИПСПМП” – Бургас

Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Плевен
Пловдив

Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София-град
София област
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол

ПРОГРАМА
Програма за лечение с опиеви агонисти и агонист-антагонисти на лица, зависими към опиоиди

НАСОЧЕНОСТ
Дългосрочна, високопрагова, високоструктурирана програма, насочена към повлияване на всички аспекти на зависимостта. Обслужва и районите около Бургас – Айтос, Средец, Поморие, Созопол, Приморско, Несебър, Ямбол, Карнобат.

КАПАЦИТЕТ
Брой места за лечение с Метадон хидрохлорид – 97
Брой места за лечение с Морфин сулфат пентахидрат – 2

ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Въвеждащ етап
Цел е постигане на стабилизация на пациента и определяне на устойчива поддържаща индивидуална дневна доза на лекарствения продукт. Установяват се терапевтичните взаимоотношения между пациента и екипа, идентифицират се нуждите и се изготвя индивидуален терапевтичен план. Извършват се необходимите изследвания и консултации с други специалисти. Продължителността на етапа е от 1 до 3 месеца.

Етап на рехабилитация и поддържащо лечение
Цел е постигане на обвързаност към програмата и дългосрочните цели на терапевтичния план, проследяване на моделите на зависимост и последиците от тях, развиване на умения за превенция на рецидив. Лечението на съпътстващите заболявания е важна част от терапевтичния план. Работи се активно за постигане на трудова заетост, образование, професионално обучение, грижи за семейството и др. При добър прогрес в лечението и отрицателни уринни тестове може да се премине към даване на лекарствения продукт за употреба в домашни условия по определена схема в съответствие с терапевтичния план. Продължителността на етапа е обикновено от 2 до 5 години.

Завършващ етап
Изготвя се индивидуален план за завършване на лечението и излизане от програмата, определя се темпът за намаляване на дозата, проследява се медицинското и психологичното състояние на пациента. Детоксификацията е краткосрочна (4 и повече седмици) и дългосрочна (от 6 до 12 месеца). Към нея се преминава при заявено желание на пациента, оценка от екипа или при необходимост от прекратяване на лечението по други причини.

КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА

  1. Навършени 18 години.
  2. Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти-антагонисти съгласно критериите на Международната класификация на болестите – 10.
  3. История на редовна употреба на опиати с давност минимум една година.  
  4. Добра мотивация и възможност за ежедневно посещение на програмата. 
  5. Валидни документи за самоличност.
  6. Наличие на семейна и/или друга подкрепяща среда с готовност и заявено желание за сътрудничество в лечебния процес.

С приоритет се приемат лица, при които са налице някои от следните медицински показания: бременност, заразяване с вируса на СПИН, заболяване от хепатит С. В случаите на бременност или заразяване с вируса на ХИВ се осигурява незабавен прием, без да се чака установения в програмата ред.


ПСИХОСОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

Индивидуално, групово и семейно консултиране.

Поведение при криза (кризисни интервенции) за овладяване на психологична или социална криза.

Индивидуална психотерапия – мотивационно интервюиране, когнитивно-поведенческа терапия, психодинамична психотерапия, краткосрочна, фокусирана към решения терапия.

Работа със семейства – системна фамилна терапия, групи за родители.

Групова терапия.

Обучение в социална адаптация – социални умения, личностни умения и кариерно консултиране.


БАЗА
Програмата е разположена на втория етаж в сградата на МЦ 1 – гр. Бургас. Разполага с 4 основни помещения – сестринска стая с гише за раздаване на лекарствения продукт (без достъп за пациенти), чакалня, санитарен възел с мивка и 3 консултативни кабинета на втория и третия етаж на сградата (206, 207, 311).

РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Антоанета Кумбиева (психиатър)

ЕКИП
Терапевт –
д-р Диана Зафирова
Психолог – Светозар Димитров

АДРЕС
8000 гр. Бургас,
ул. „Хан Крум” № 28, сградата на „МЦ I
– Бургас” ЕООД, каб. № 206, 207, 311, 312

Тел.: 0888 985 440

E-mail: akumbieva@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник – петък: 08.00 – 15.30 ч.
събота и неделя: 09.00 – 12.00 ч.