EMCDAA

Всяка година над 1 милион употребяващи наркотици в ЕС получават лечение във връзка с употреба на наркотици. Това показва, че от 1990 г. достъпа до лечение е приоритет на политиката за борба с наркотиците. Докато лечението играе значителна роля в подпомагане на употребяващите, има опасения, че крайното им включване в обществото често се пренебрегва.

Тази „дупка“ днес се засяга в ново проучване на  ЕЦМНН: Социална реинтеграция и заетост: факти и интервенции за употребяващите наркотици на лечение.Може да се запознаете с публикацията на: www.emcdda.europa.eu/publications/insights/social-reintegration