EMCDAA

Насоки за оценка на дейностите по превенция на употребата на психоактивни вещества: Наръчник за работещи в областта на превенцията (второ издание)

За първи път през 1998 г. ЕЦМНН публикува насоки за оценка на дейностите по превенция на употребата на наркотични вещества, за да отговори на проблемите, посочени от работещи в областта на превенцията и политици.

Настоящото издание е актуализирана версия на оригиналните насоки на ЕЦМНН, съдържащо нови методи, концепции и примери за наличните в момента превантивни интервенции.

Заинтересованите лица и институции могат да се запознаят подробно с английския вариант на изданието на: http://www.emcdda.europa.eu/publications/manuals/prevention_update