Националният статистически институт предлага статистическа информация в областта на социалните статистики годишната електронна публикация „Здравеопазване 2023“ (на български език), съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

Включени са динамични редове с данни за предходни години. В териториален аспект информацията е представена по области, а някои основни демографски показатели са представени и по общини.

Публикацията съдържа и международни сравнения по основни показатели.

Изданието представлява интерес за: специалистите в областта на управлението на общественото здравеопазване и здравното осигуряване; фирмите с предмет на дейност внос и дистрибуция на медицинска техника, медикаменти и консумативи; научните работници в областта на здравеопазването и други.

Източник: Национален статистически институт