Основни източници на информацията в справочника са годишните формуляри, които всички лечебни и здравни заведения в страната представят в НЦОЗА и НСИ във връзка с ежегодно провежданите статистически изследвания. В справочника са включени следните раздели:
• Състояние и движение на населението.
• Заболеваемост и смъртност по причини.
• Здравна мрежа.
• Медицински персонал.
• Дейност на лечебните заведения.
• Икономически показатели на лечебните заведения.
• Преглед по области.
• Международен преглед.