Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2021

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2020

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2019

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2018

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2017

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2016

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2015

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2014

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2013

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2012

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2011

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2010

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2009

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2006

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2005

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2004

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2003

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2002

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2001

Здравеопазване. Кратък статистически справочник, 2000