Извършени серологични изследвания за ХИВ и сифилис в затворите на Република България (2011 – 2022 г.)

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени

Извършени серологични изследвания за ХИВ в затворите на Република България (2011 – 2022 г.)

2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.
Брой серологични изследвания372340743883424044061751781875731261365499
С позитивен резултат за ХИВ18312552333033
Брой лишени от свобода988594938834787074087345698866516448625158735513
% тестувани37,742,944,053,959,523,811,213,211,34,26,29,1
Източник: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Министерство на правосъдието.

Извършени серологични изследвания за сифилис в затворите на Република България (2011 – 2022 г.)

2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.
Брой серологични изследвания404642533869296226711434540346
С позитивен резултат за сифилис8480475841174
Брой лишени от свобода988594938834787074087345698866516448625158735513
% тестувани40,944,843,837,636,119,59,26,3
Източник: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Министерство на правосъдието.