От печат излезе новият брой на изданието на Национален фокусен център за наркотици и наркомании NEWS – Информационен бюлетин за нови психоактивни вещества и нови начини на употреба.

Основни теми на броя:

  • Нови психоактивни вещества в България през 2016 г. и началото на 2017 г.
  • Нарастване на случаите на изземвания на карфентанил в Европа.
  • Смъртни случаи, свързани с употреба на furanylfentanyl.
  • Нови психоактивни вещества, идентифицирани в Европа през 2016 г.

Брой 2 на NEWS може да видите тук.