НФЦ

В брой 3 на изданието на Национален фокусен център за наркотици и наркомании NEWS – Информационен бюлетин за нови психоактивни вещества и нови начини на употреба ще може да намерите следните теми:

  • Основни данни за новите психоактивни вещества в България през 2017 г. и първата половина на 2018 г.
  • Употреба на нови психоактивни вещества в България през 2017 г.
  • Нарастване на изземванията на метоксиацетилфентанил и циклопропилфентанил.
  • Наличие на фентанили във фалшиви лекарства и кокаин.
  • Намаляване на риска от професионално излагане на фентанил.
  • Нови психоактивни вещества в Европа през 2017 г.

Брой 3 на NEWS може да видите тук.