НФЦ

В брой 4 на изданието на Национален фокусен център за наркотици и наркомании NEWS – Информационен бюлетин за нови психоактивни вещества и нови начини на употреба ще може да намерите следните теми:

  • Основни данни за новите психоактивни вещества в България през 2018 г.
  • Употреба на нови психоактивни вещества в България през 2018 г.
  • Фалшиви таблетки перкоцет.
  • Риск от интоксикации в следствие консумация на фалшиви течности за електронни цигари.
  • Нови тенденции в употребата на кратом.
  • Тенденции в употребата на нови психоактивни вещества в световен мащаб.
  • Идентифициране на нови психоактивни вещества в световен мащаб.

Брой 4 на NEWS може да видите тук.