В брой 6 на изданието на Национален фокусен център за наркотици и наркомании NEWS – Информационен бюлетин за нови психоактивни вещества ще може да намерите следните теми:

  • Нови психоактивни вещества, идентифицирани в България през 2020 г.
  • Нови психоактивни вещества, установени за първи път на територията на България през 2020 г.
  • Нови психоактивни вещества, поставени под контрол в България през 2020 г. съгласно ЗКНВП.
  • Под наблюдение: MDMB-4en-PINACA и 4F-MDMB-BICA.
  • Нови психоактивни вещества, поставени под интензивен мониторинг от EMCDDA в началото на 2021 г.
  • Канабис, смесен със синтетични канабиноиди.
  • Подпомогнато от наркотиците сексуално насилие, свързано с нови бензодиазепини.
  • На фокус: Брорфин.
  • Потенциални промени на пазара на нови бензодиазепини в Европа, 2019 – 2020 г.


Брой 6 на NEWS може да видите тук.