EMCDAA

Излезе от печат новия брой (77) на вестника на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA) Drugnet Europe за периода януари – март 2012 година.

Част от темите, застъпени в него са:

  • Бърза оценка на риска от ХИВ;
  • Спектър от средства, необходими за противодействие на заплахата от нови психоактивни вещества;
  • Първи европейски стандарти за качество, целящи подобряване превенцията на употреба на наркотици в ЕС;
  • Румъния приема закон за ограничаване разпространението на нови психоактивни вещества.

Допълнителна информация може да намерите на адрес: http://www.emcdda.europa.eu/publications/drugnet/online/77