EMCDAA

Излезе от печат новия брой (81) на вестника на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA) Drugnet Europe за периода януари – мартт 2013 година.

Част от темите, застъпени в него са:

• „ЕМЦНН се впуска в нова годишна и тригодишни работни програми“

• „Доклад разкрива рисковете от употребата на вещества, на хора които стоят зад волана“

• „Предстоящата оценка на риска на 5-IT“

• „Европейска лятна школа в областта на незаконните наркотици“

Информационният бюлетин е достъпен на английски език на:

http://www.emcdda.europa.eu/publications/drugnet/81