EMCDAA

Излезе от печат новия брой (82) на вестника на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA) Drugnet Europe за периода април – юни 2013 година.

Част от темите, застъпени в него са:

  • Проблемите с наркотици в Европа в „състояние на движение“
  • Намаляването на използването и предлагането
  • Нарастващо значение, нови предизвикателства“
  • ЕЦМНН – Доклад на Европол за навлизащите нови наркотици на пазара
  • ЕЦМНН – домакин на втория Reitox седмица
  • Европейски доклад за наркотици 2013г. “ Тенденции и развитие“
  • Перспективи за наркотиците

Информационният бюлетин е достъпен на английски език на:
http://www.emcdda.europa.eu/publications/drugnet/82