EMCDAA

Излезе от печат новия брой (83) на вестника на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA) Drugnet Europe за периода юли – септември 2013 година.

Част от темите, застъпени в него са:

  • Третият международен мултидисциплинарен форум за нови наркотици
  • Скрининг за хепатит В и С инфекция в Европа
  • Доклад за проблема с наркотиците в Северна и Южна Америка
  • Общ доклад за дейността през 2012 г.

Информационният бюлетин е достъпен на английски език на:
http://www.emcdda.europa.eu/publications/drugnet/83