EMCDAA

Излезе от печат новия брой (87) на Информационен бюлетин Drugnet Europe за периода юли – септември 2014 година.

Част от темите, застъпени в него са:

  • Резултати от проучването на Евробарометър: младите хора и наркотиците.
  • Преглед на наркотици и шофиране.
  • Консултации на ЕЦМНН по работните приоритети за 2016-18 година.
  • Сърбия стартира първото GPS проучване с подкрепата на ЕЦМНН.

Информационният бюлетин е достъпен на английски език на: http://www.emcdda.europa.eu/publications/drugnet/87  нагоре