През 2011 г., със съдействието на Националния фокусен център за наркотици и наркомании, изследователски екип от Общински съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) – гр. Габрово проведе изследване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи сред учениците в града. Целта на изследването е да подпомогне оформянето на адекватна картина на социално значими проблеми и явления и по-специално употребата на цигари, алкохол и други психоактивни вещества сред учениците, както и тяхното отношение и информираност относно наркоманиите.

Подробен анализ на данните от проучването.

Таблици с резултати от проучването.