В началото на 2008 г., със съдействието на Националния фокусен център за наркотици и наркомании, изследователски екип от Превантивно информационен център – гр. Перник проведе изследване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи сред учениците в града.

Бе изготвена извадка от 1667 ученика от 9 до 12 клас в 12 училища, като бяха анкетирани 1231 ученика.

Някои съществени изводи от изследването:

 • Учениците от град Перник живеят най-вече с родителите си (това се отнася за повече от ¾ от тях), но в голямата си част изпитват  самота. Ако влизат в конфликт, то това е предимно с майка си и баща си, а също и с приятели и връстници. Повече от половината ученици не са склонни да вземат лекарство, за да постигнат временен ефект.
 • Учениците са доволни за това как върви учението им. Няма голяма разлика по отношение на причините за тяхното отсъствие от училище – дали това се е случило поради болест, защото са избягали или поради нещо друго.
 • Приятелите им по-скоро не биха одобрили, ако разберат, че употребяват наркотик и биха се опитали да ги спрат. 1/4 смятат, че никой техен приятел не е опитвал наркотик, но 1/5 предполагат, че за голяма част все пак това се е случило.
 • На близо половината от учениците са им предлагали наркотици, което показва, че съществува проблем във връзка с разпространението им в града.
 • Купоните са не малка предпоставка за употребата на наркотични вещества, макар че в голямата си част учениците не биха приели да опитат някакъв наркотик, ако техен приятел им предложи.
 • Почти 1/3 от учениците пушат ежедневно или почти ежедневно, което е близо до картината в другите гладове. Най-често започват да пушат, когато са на 13-15 години. Учениците, които пушат най-много цигари на ден са тези от 12 клас. 37 % не са пушили досега.
 • Актуална употреба (през последните 30 дни) на алкохол е характерна за 3/4 от учениците в Перник. Приблизително толкова са се и напивали. Нещо, което се случва дори и на 9-класниците – 15.1 % от тях го правят често. Въпреки това, повече от половината от анкетираните смятат, че употребата на алкохол представлява голям риск за здравето.
 • Учениците наблягат най-вече на бирата, в по-малка степен на виното и концентратите. Характерно за Перник е, че виното е много по-предпочитано от жените, отколкото от мъжете. Здравни проблеми, заради алкохола са имали само 1/10 от анкетираните.
 • Учениците в град Перник като цяло са запознати с основните наркотични вещества. Те знаят за въздействието и последствията от употребата на наркотици предимно от филмите, които гледат, от разказите на приятели; а също и от родители и учители.
 • В най-голяма степен те употребяват марихуана, амфетамини, екстази, хашиш и кокаин. Метадонът, пикото и хероинът са най-слабо употребяваните вещества. Нивото на употреба като цяло е около средната за страната.
 • Най-често срещаните причини за първата употреба от учениците на някое от веществата са: от любопитство, за удоволствие, от скука и за да се откъснат от действителността. Което донякъде съвпада с мнението им, защо връстниците им започват да употребяват наркотични вещества. Съществени разлики има по отношение на причините: за да бъдат приети от другите (групата, компанията), за да подтиснат собствени проблеми при общуването, за да се откъснат от действителността, защото се чувстват самотни
 • Учениците смятат, че употребата на наркотици е преди всичко проблем за страната и града им и в по-малка степен – за  училището, в което учат. Според тях мерките, които трябва да бъдат взети, за да бъде решен този проблем най-вече са: да се наложат строги закони за производителите и разпространителите на наркотици; да се говори открито за проблемите на наркозависимите и да се създадат повече медицински служби за лечение. От значение за тях е и да се наложат строги закони за употребяващите наркотици.
 • Според учениците отношението на родителите към наркоманите в голяма степен е отрицателно. Самите ученици също в малка степен приемат употребата на наркотици. Те приемат по-скоро пиенето на алкохол, отколкото пушенето.