През пролетта на 2007 г., със съдействието на Националния фокусен център за наркотици и наркомании, изследователски екип от Общински здравен център – гр. Шумен проведе изследване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи сред учениците в града.

Бе изготвена извадка от 1807 ученика от 7 до 13 клас в 17 училища, като бяха анкетирани 1496 ученика.

По съществени изводи от това изследване:

 • Учениците от град Шумен живеят най-вече с родителите си (това се отнася за ¾ от тях), но в голямата си част изпитват  самота. Ако влизат в конфликт, то това е предимно с майка си и баща си. Повече от половината ученици не са склонни да вземат лекарство, за да постигнат временен ефект.
 • Учениците са доволни за това как върви учението им. Няма голяма разлика по отношение на причините за тяхното отсъствие от училище – дали това се е случило поради болест, защото са избягали или поради нещо друго.
 • Приятелите им по-скоро не биха одобрили, ако разберат, че употребяват наркотик и биха се опитали да ги спрат. 1/3 смятат, че никой техен приятел не е опитвал наркотик, но 1/5 предполагат, че все пак това се е случило.
 • На 1/3 от учениците са им предлагали наркотици, което показва, че съществува проблем във връзка с разпространението им в града.
 • Купоните са не малка предпоставка за употребата на наркотични вещества, макар че в голямата си част учениците не биха приели да опитат някакъв наркотик, ако техен приятел им предложи.
 • Почти 1/3 от учениците пушат ежедневно или почти ежедневно, което е близо до картината в другите гладове. Най-често започват да пушат, когато са на 13-15 години. Учениците, които пушат най-много цигари на ден са тези от 12 клас. 37 % не са пушили досега.
 • Актуална употреба (през последните 30 дни) на алкохол е характерна за повече от 2/3 от учениците в Шумен. Също толкова са се и напивали. Нещо, което се случва дори и на 7-класниците – 13 % от тях го правят често. Въпреки това, повече от половината от анкетираните смятат, че употребата на алкохол представлява голям риск за здравето.
 • Учениците наблягат най-вече на бирата, в по-малка степен на концентратите и виното. Характерно за Шумен е, че концентратите са по-предпочитани от жените, отколкото от мъжете. Здравни проблеми, заради алкохола са имали само 1/10 от анкетираните.
 • Учениците в град Шумен като цяло са запознати с основните наркотични вещества. Те знаят за въздействието и последствията от употребата на наркотици предимно от филмите, които гледат, от разказите на приятели; а също и от учители и родители.
 • В най-голяма степен те употребяват марихуана, хашиш, екстази и амфетамини, а също дишат и лепила и други инхаланти. Метадонът и пикото са най-слабо употребяваните вещества. Нивото на употреба като цяло е по-ниска от средната за страната.
 • Най-често срещаните причини за първата употреба от учениците на някое от веществата са: за удоволствие, от любопитство и за да бъда приети от другите (групата, компанията). Което съвпада с мнението им, защо връстниците им започват да употребяват наркотични вещества.
 • Учениците смятат, че употребата на наркотици е преди всичко проблем за страната и в по-малка степен проблем на града им или училището, в което учат. Според тях мерките, които трябва да бъдат взети, за да бъде решен този проблем най-вече са: да се наложат строги закони за производителите и разпространителите на наркотици; да се създадат повече медицински служби за лечение, както и да се говори открито за проблемите на наркозависимите. От значение за тях е и да се наложат строги закони за употребяващите наркотици.
 • Според учениците отношението на родителите към наркоманите в голяма степен е отрицателно, което обяснява факта, че близо 1/5 от тях въобще не са говорили на тази тема с майка си и баща си. Самите ученици също в малка степен приемат употребата на наркотици. Те приемат по-скоро пиенето на алкохол, отколкото пушенето.