EMCDAA

От 06 до 08 май 2009г. в Лисабон, Португалия се състоя конференция, посветена на петнадесетата годишнина от създаването на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA) на тема “Определяне на информационните нужди на Европа за ефективна политика в областта на наркотиците”. На събитието бяха представени досегашните постижения в областта на наркотиците и набелязани бъдещите предизвикателства. 

Целта на конференцията беше да се идентифицират ключовите проблеми и въпроси, в сферата на зависимостта от наркотични вещества и да се определи вида на информацията, необходима в отговор на бързото развитие в тази специфична експертна област. На събитието присъстваха около 300 експерти, работещи по различни аспекти на проблема с наркотиците: политици, изследователи, практици от Европа, Северна Америка и Австралия. Фокусът на конференцията беше върху следните теми:

  • Политика: Информационни нужди — резултати от контрола и научните изследвания
  • Практическо приложение: Връзка между науката и практиката
  • Тенденции: Наблюдение върху бързо развиващ се сложен феномен
  • Хоризонти: Нови научни открития, идентифициране на нуждите на научната общност за бъдещи изследователски проекти в областта на наркотиците.

Юбилейната конференция на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA) беше председателствана от неговия директор Волфганг Гьоц, който в заключителното си слово каза:  “Тази конференция показа, че Европа е огромна лаборатория за идеи и опит и притежава изключителен запас от човешки ресурси и талант. Събирайки целия този потенциал на едно място, тази среща ни помогна да изградим стабилната основа на постигнатото значително развитие, както и да определим задачите, които стоят пред нас занапред. Това събитие е крайъгълен камък в мониторирането и отговорите на проблема с наркотиците в Европа.” 

Конференцията беше открита от Жозе Сократеш, министър-председател на Португалия и закрита от президента на Републиката Анибал Кавако Силва. 

На събитието беше представен новия постер на Национален Фокусен Център за Наркотици и Наркомании.