EMCDAA

На 27-ми и 28-ми октомври 2011 г. в Лисабон, Португалия, се състоя редовната Годишна експертна среща по ключовия индикатор „Проблемна употреба на наркотици”.

По време на срещата бяха представени редица нови национални и международни изследвания относно проблемната употреба на наркотични вещества. Бе направен преглед на досегашни проучвания и докладвани данни пред Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите от страните членки (използвани методи, източници на информация).

Бяха представени резултати от изследвания за оценка на проблемно употребяващи в Турция (Истанбул, Анкара и Измир), Холандия, Норвегия, Латвия и Естония. Представени бяха също нови методологически похвати за оценка на проблемно употребяващи и бяха дискутирани предимствата и недостатъците на тяхното приложение. Обсъдиха се резултати от изследване на употребяващите кокаин, както и ролята на алкохола при проблемно употребяващите лица. Представени бяха също междинни резултати от изпълнението на Alice-RAP проект, изпълняван в Канада.

Във връзка с актуализиране на дефинициите, свързани с PDU индикатора, Даница Клемпова представи принципите за предстоящата ревизия на индикатора. След задълбочено и обстойно обсъждане на предложените принципи бяха приети механизма и сроковете за тяхното утвърждаване.

В края на работната среща бяха представени комплекс от изследвания, насочени към оценка на проблемно употребяващите, класифицирани в четири специфични групи – типично употребяващи, често употребяващи, интензивно употребяващи и лица употребяващи различни видове наркотични вещества, т.н. поли-употребяващи. Изследванията са проведени от екип учени от университета „Тор Вергана” в Рим. За оценка броя на проблемно употребяващите в отделните групи са разработени и приложени различни модели. Моделирана е също и динамиката в броя на проблемно употребяващите.