ESPAD

Европейският център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите и Европейският училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD) поеха ангажимент да повишат сътрудничеството помежду си  в съвместна декларация, приета по време на срещата. Събитието, чийто домакин е ЕЦМНН, се провежда на 28 и 29 ноември и обединява участници от 39 европейски държави.

Данните от ESPAD предоставят важна информация за употребата на наркотични вещества сред 15 – до 16-годишният ученици и рутинно са включени в годишния доклад на ЕЦМНН за ситуацията с наркотиците в Европа. В общо изявление партньорите обещават да се засили съвместната работа и да се подобри сътрудничеството с цел по-ясно разбиране на дългосрочните тенденции на употребата на наркотици в Европа.

Сътрудничеството между ЕЦМНН и ESPAD започна в средата на 90-те години и е оформено в рамка за сътрудничество, договорена през 2007. Това споразумение признава взаимните ползи от съвместни дейности: обмен на информация и опит, подобряване на достъпността, качеството и сравнимостта на данните от проучванията.

Въз основа на опита до момента, партньорите изразяват желанието си в дългосрочен план, чрез тясно сътрудничество и обмен на експертен опит да бъде постигнато:

• да се разработи по-добра стратегия за разпространение на данните от ESPAD (включително чрез многоезичен подход,);
• съвместна работа, с цел да се гарантира хармонизиране на методите и подкрепа на методологичното развитие;
• разработване на съвместна работна програма, с цел да се допринесе за дългосрочна устойчивост на мрежата на ESPAD (например съвместни анализи, обмен на данни);

Основно място в дневния ред на срещата заема темата за събирането и анализа на данни. Ще бъдат представени проучвания в нови страни: Албания, Лихтенщайн и Република Сръбска.


За допълнителна информация: www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_45923_EN_espad.pdf Вижте съвместното изявление на: www.emcdda.europa.eu/about/partnershttp://www.espad.org/