„Медицински център – Алфеус –
АИСМП” ООД

Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Плевен

Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София-град
София област
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол

ПРОГРАМА
Програма за лечение с опиеви агонисти и агонист-антагонисти на лица, замисими към опиоиди

НАСОЧЕНОСТ
Програмата е дългосрочна, високопрагова и високоструктурирана. Насочена е към повлияване на всички аспекти на зависимостта и предвижда модули за индивидуална психотерапевтична работа, индивидуално и фамилно консултиране, както и психосоциални интервенции.

КАПАЦИТЕТ
Брой места за лечение с Метадон хидрохлорид – 50

ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Въвеждащ етап
Цел е постигане на стабилизация на пациента и определяне на устойчива поддържаща индивидуална дневна доза на лекарствения продукт. Установяват се терапевтичните взаимоотношения между пациента и екипа, идентифицират се нуждите и се изготвя индивидуален терапевтичен план. Извършват се необходимите изследвания и консултации с други специалисти. Продължителността на етапа е от 1 до 3 месеца.

Етап на рехабилитация и поддържащо лечение
Цел е постигане на обвързаност към програмата и дългосрочните цели на терапевтичния план, проследяване на моделите на зависимост и последиците от тях, развиване на умения за превенция на рецидив. Лечението на съпътстващите заболявания е важна част от терапевтичния план. Работи се активно за постигане на трудова заетост, образование, професионално обучение, грижи за семейството и др. При добър прогрес в лечението и отрицателни уринни тестове може да се премине към даване на лекарствения продукт за употреба в домашни условия по определена схема в съответствие с терапевтичния план. Продължителността на етапа е обикновено от 2 до 5 години.

Завършващ етап
Изготвя се индивидуален план за завършване на лечението и излизане от програмата, определя се темпът за намаляване на дозата, проследява се медицинското и психологичното състояние на пациента. Детоксификацията е краткосрочна (4 и повече седмици) и дългосрочна (от 6 до 12 месеца). Към нея се преминава при заявено желание на пациента, оценка от екипа или при необходимост от прекратяване на лечението по други причини.

КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА

  1. Навършени 18 години.
  2. Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти-антагонисти съгласно критериите на Международната класификация на болестите – 10.
  3. История на редовна употреба на опиати с давност минимум една година.

С приоритет се приемат лица, при които са налице някои от следните медицински показания: бременност, заразяване с вируса на СПИН, заболяване от хепатит С. В случаите на бременност или заразяване с вируса на ХИВ се осигурява незабавен.

ПСИХОСОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

Индивидуално, групово и семейно консултиране.

Индивидуална психотерапия – мотивационно интервюиране, когнитивна терапия, психодинамична терапия, психодраматични техники.

Групова психотерапия.

БАЗА

Програмата е разположена на територията на „МедКонсулт“ ЕООД, като разполага с 3 медицински кабинета, чакалня, санитарни възли и други помощни помещения.

РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Румяна Бонева

ЕКИП
Лекар –
д-р Жечка Парушева
Психолог – Гергана Тодорова

АДРЕС
8000 гр. Бургас, ул. „Г. С. Раковски“ № 40

Тел.: 0888 704 842;
0876 942 101

E-mail: parusheva2007@mail.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник – петък: 09.00 – 13.00 ч.
събота и неделя: 10.00 – 12.00 ч.