„Медицински център – Терапия 2007 – АИСМП” ООД

Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Плевен
Пловдив
Разград

Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София-град
София област
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол

ПРОГРАМА
Програма за лечение с опиеви агонисти и агонист-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

НАСОЧЕНОСТ
Насочена е към повлияване на всички аспекти на зависимостта и предвижда включване в индивидуална психотерапевтична работа, индивидуално и фамилно консултиране, психосоциални интервенции.

КАПАЦИТЕТ
Брой места за лечение с Метадон хидрохлорид – 95

КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА

  1. Навършени 18 години.
  2. Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти-антагонисти, съгласно критериите на Международната класификация на болестите – 10.
  3. История на редовна употреба на опиати с давност минимум една година.

С предимство в програмата се приемат пациенти по медицински показания: бременни, ХИВ-позитивни, пациенти с хепатит В и/или С.

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМАНЕ В ПРОГРАМАТА

  1. Приемане на заявката и първично скрининг интервю.
  2. При липса на свободни места, включване в листа на чакащи, регистриране на телефон и адрес за контакти, както и подходящо време за осъществяване на телефонен контакт.
  3. Разглеждане на събраната информация, оценка на медицинския, психологичния и социалния статус на пациента от комисията по прием, история и настоящо състояние на проблема със зависимостта, изготвяне на протокол за приемане.
  4. Подписване на информирано съгласие, сключване на договор за лечение и постъпване в програмата.

ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Въвеждащ етап
Цел е постигане на стабилизация на пациента и определяне на устойчива поддържаща индивидуална дневна доза на медикамента. Установяват се терапевтичните взаимоотношения между пациента и екипа, идентифицират се нуждите и се изготвя индивидуален терапевтичен план. Извършват се необходимите изследвания и консултации с други специалисти. Продължителност от 1 до 3 месеца

Етап на рехабилитация и поддържащо лечение
В първата част на етапа се цели постигане на обвързаност към програмата и дългосрочните цели на терапевтичния план, проследяване на моделите на зависимостта и последиците от тях, развиване на умения за превенция на рецидив. Лечението на съпътстващите заболявания е важна част от терапевтичния план. Работи се активно за постигане на трудова заетост, образование, професионално обучение, грижи за семейството и др. Уринно тестуване най-малко веднъж месечно. Във втората част на етапа се намалява интензивостта на психосоциалните интервенции, запазва се фокусът върху поддържането на стабилност в главните сфери на функционирането на пациента, с акцент върху поддържане на устойчива клинична ремисия, психосоциална стабилизация и професионална реализация. Продължителност от 2 до 5 години

Завършващ етап
Изготвя се индивидуален план за завършване на лечението и излизане от програмата, определя се темп на намаляване на дозата, проследява се медицинското и психологичното състояние на пациента. Детоксификацията е краткосрочна (4 и повече седмици) и дългосрочна (от 6 до 12 месеца). Към нея се преминава при заявено желание на пациента, оценка от екипа или при необходимост от прекратяване на лечението по други причини.

ПСИХОСОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

Индивидуално, групово и семейно консултиране, с акцент върху превенция на рецидив, ресоциализация и адаптация. Може да има информативно-образователен характер или да е насочено към решаване на проблеми, подобряване на социални умения, психообучение на пациента и семейството му и др.

Възможност за специализирани психотерапевтични сесии: индивидуална и групова психотерапия, мотивационно интервюиране, когнитивна терапия, психодинаминчна терапия и психодраматични техники.

БАЗА

Програмата е разположена в Медицински комплекс „Младост“, корпус В, ет. 6. В кабинет № 616 се извършват диагностично-консултативни дейности. В кабинет № 617 се раздава метадон, а в кабинет № 618 се извършват психологически консултации и психосоциални интервенции.

Програмата разполага с чакалня, санитарни възли за екипа и за пациенти, помощни помещения.

РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Димитър Василев (психиатър)

ЕКИП
Д-р Недялка Консулова (психиатър), Елисавета Илиева (психолог), Пламен Матеев (психолог)

АДРЕС
9009 гр. Варна, бул. “Република”, Медицински комплекс „Младост“, корпус В, ет. 6, кабинети № 616, 617, 618

Тел.: 052 555 725;
0887 963 557

E-mail: terapia2007@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник – петък: 07.00 – 14.30 ч.
събота-неделя: 09.00 – 12.30 ч.