EMCDAA

По решение на Общото събрание на ООН от 1988 г. всяка година на 26 юни се отбелязва Международния ден за борба с употребата и нелегалния трафик на наркотици.

По този повод Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании в Лисабон представи на 24.06.2010 г. нова публикация от серията „Избрани теми”, посветена на инжекционната употреба на наркотици. Според авторите като цяло тя запазва нивото си или дори започва да намалява в голяма част от европейските страни. Инжекционната употреба на наркотици е тясно свързана с тежки здравословни проблеми, включително инфекциозни заболявания, предавани по кръвен път (ХИВ/СПИН, Хепатит) и предозиране. В новия доклад на ЕМЦНН се казва, че инжекционната употреба на наркотици запазва стабилни нива и дори се наблюдава тенданция към намаляване.

Докладът може да бъде изтеглен на адрес: http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_108590_EN_EMCDDA_SI10_injecting.pdf.

Данните от някои от последните проучвания сочат например сравнително стабилен брой на употребявалите някакъв наркотик някога през живота си. Около 120 000 български ученици от 9 до 12 клас в училищата в страната са имали поне една употреба на наркотик през живота (2007). Слабо се е увеличил броят на употребявалите някакъв наркотик някога през живота си сред общото население. Увеличение от малко над 50 000 лица за 3-годишния период 2004-2007. През този период средно на ден по около 50 нови лица на възраст 18-34 г. са се включвали в употребата на наркотици. Забелязва се сериозно увеличаване на употребата на стимуланти – предимно синтетични (амфетамини, естази и т.н.), но за първи път и кокаин. Една от тенденциите от последните години е преминаване към модела на множествената употреба (полиупотреба) на наркотични вещества.

В рамките на отбелязването на Международния ден за борба с употребата и нелегалния трафик на наркотици екипът на Националния фокусен център за наркотици и наркомании се обръща към Вас с въпроса: „Какво мото бихте сложили на кампанията за борба срещу употребата на наркотици през тази година?”.

Моля изпращайте предложенията си на email адрес: nfp_slogan@dir.bg. Материална награда не се предвижда, но най-добрите според нас предложения ще бъдат оповестени в сайта ни.