UNODC

Всяка година около 210 милиона души в света употребяват забранени наркотични вещества, от тях около 200 000 умират в последствие. И все пак би могло да се противодейства на предизвикателствата, свързани с употребата на наркотици. Тази година Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици (26 юни) подчертава ролята, която общностите могат да изиграят в борбата с наркотиците. „Превенция започва в общността, грижеща се за уязвимите и включва семейства, учители, младежки лидери и др. Ние трябва да започнем да мислим глобално и действаме локално за ограничаване на злоупотребата и трафика на наркотици“, каза изпълнителният директор на Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) Юрий Федотов.

Няма универсално решение за справяне с проблема с наркотиците. Всяка общност има уникален набор от проблеми. Ето защо са необходими действия, разработени с участието на всички сфери на обществото – от семействата и училищата до местните доставчици на здравни услуги и професионалисти, прилагането на закона.

„Правителствата носят отговорността да се противодейства на трафика и злоупотребата с наркотици, но общностите също могат да допринесат в голяма степен“, каза генералният секретар на ООН Бан Ки Мун по повод Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици. Медиите биха могли да повишат информираността за опасностите от употребата на наркотици.“

„Само когато работим заедно можем да създадем по-здравословен и по-сигурен свят, който не е измъчван от свързаните с наркотици престъпност и насилие, и когато хората се чувстват уязвими, да имат надежда за бъдещето“, допълни г-н Федотов.

UNODC води кампания, целяща да  повиши обществената осведоменост, за това че незаконните наркотици представляват най-голямото предизвикателство за обществото като цяло и особено за младите хора. Тазгодишната кампания има за цел да мобилизира подкрепа и да вдъхновява хората да предприемат действия срещу злоупотребата с наркотици.

Източник: www.emcdda.europa.eu

Научете повече на www.unodc.org/drugs