UNODC

26 юни е Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици. Датата е приета на Общото събрание на ООН през 1987 г. под резолюция 42/112 и изразява решителността на всички страни-членки да засилят действията си и сътрудничеството си за постигане на свят без наркотици.

В световен мащаб дейностите свързани с отбелязване на този ден се изразяват най-вече в информиране на обществото за въздействието и рисковете от употребата на наркотични вещества.

На този ден Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) всяка година избира темите за отбелязване на Международния ден и стартира кампании за повишаване на осведомеността.

Тази година кампанията е фокусирана върху феномена свързан с новите психоактивни вещества, като здравето е продължаваща тема под надслов „Направи здравето своя нова тръпка, а не наркотиците”.

Днес бе представен и Световният доклад за наркотиците и наркоманиите 2013 г. по време на специално събитие, на петдесет и шестата сесия на Комисията по наркотичните вещества. Докладът за наркотиците 2013 прави цялостен преглед на развитието в областта на пазарите на наркотици както и въпросите свързани с новите психоактивни вещества. Докладът е достъпен онлайн тук: http://www.unodc.org/wdr/

В европейски контекст на Международния ден, Европейската комисия призовава за забрана на синтетичния наркотик 5-IT в Европейския съюз. 5-IT е вещество с установен стимулиращ и халюциногенен ефект, което най-често се среща в прахообразна форма, но също така е предлаган и под формата на таблетки и капсули.

Продажбата се осъществява чрез интернет, специализирани магазини, като най-често се предлага като „химикал за научноизследователски цели”.

Комисията иска от държавите- членки да предотвратят свободното разпространение на този наркотик, чрез предприемане на мерки в посока поставянето му под контрол, като се отбелязва, че подобни мерки вече са предприети в поне 7 европейски държави от ЕС (Австрия, Дания, Германия, Италия, Кипър, Унгария и Швеция. Към момента са докладвани 24 смъртни случая в четири държави членки (Германия, Унгария, Швеция и Обединеното кралство), при които наличието на 5-IT е било установено в проби, взети след смъртта, самостоятелно или в комбинация с други наркотични вещества, също така са регистрирани още 21 нефатални интоксикации вследствие на неговата употреба.

В България синтетичните канабиноиди са най-често идентифицираната група нови вещества през цялата 2011 г. по отношение на брой случаи – общо 38 (и като продукти, съдържащи комбинация от няколко вида канабиноиди, и като единични вещества). Пет нови канабиноиди са идентифицирани през изминалата година в 8 случая на конфискация.

Втората най-често идентифицирана група са катиноните – общ брой случаи 33, отново и като продукти, съдържащи комбинация от няколко вида канабиноиди, и като единични вещества. Бутилон е най-често срещаният вид синтетичен катинон – 9 случая с общо количество 1 857.88 гр. За повече информация свързана с употребата, трафика и разпространението на наркотиччни вещества, както и обществения отговор в България, може да намерите в Годишния доклад 2012 г. на НФЦ достъпен тук: http://anketi.info/images/folder/2012_national_report_bg_bg_1_reduc_for_ns.pdf

Европейският мониторинг център за наркотици и наркомании, отбелязва 26 юни с публикуването на своя нов доклад „Модели на зависимост” , като се отбелязва, че този доклад може да бъде полезен за получаване на отговори и предприемане на определени действия за справяне с проблема не само по отношение на наркотична зависимост, а също и по отношение на зависимост към хазарт, алкохол, цигари, интернет и пр.

Докладът е достъпен онлай тук: http://www.emcdda.europa.eu/publications/insights/models-addiction