UNODC

С решение на Общото събрание на Организацията на Обединените нации от 1987 година насам, всяка година на 26 юни се отбелязва Международният ден за борба със злоупотребата с наркотици и незаконния наркотрафик. Обединението на този ден е израз на решимостта за укрепване на глобалните действия и сътрудничеството в световен мащаб, за постигане на международно общество свободно от злоупотреба с наркотици.

Отбелязван всяка година от хора, общности и различни организации по целия свят, международният ден за борба с наркотиците има за цел да повиши осведомеността относно големият проблем, който незаконните наркотици представляват за обществото.

Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) всяка година определя тема и провежда целогодишна световна информационна кампания по нея. Целта е да се повиши ангажираността на хората и противопоставянето на разпространението на наркотици, на употребата и злоупотребата с тях и незаконния им трафик. Кампанията дава възможност на всеки да се информира, да помисли, да разбере какво отнемат психоактивните вещества по отношение на здравето, социалната ангажираност и личностното израстване.

Базирайки се на успешността на миналогодишните кампании, темата за 2018 г. е „Първо се вслушай – вслушването в децата и младежите е първата стъпка да им помогнем да растат здрави и защитени“. Инициатива цели увеличаване на подкрепата за превенция на употребата на наркотици, която се основава на науката и по този начин е ефективна инвестиция в благосъстоянието на децата и младежите, техните семейства и техните общности.

В изявление по повод 26 юни, Юрий Федотов, изпълнителен директор на UNODC, подчертава: „Международната общност продължава да се сблъсква с много проблеми, които ни отдалечават от постигане на целта за един свят, свободен от наркотици. Съществуващата опиодна криза и други неотложни проблеми, свързани с употребата на наркотици, съпроводени от пропуски в предоставянето на здравни и социални услуги, оставят твърде много хора без помощта, от която се нуждаят. Но колкото и обезсърчителни да са тези проблеми, всички ние можем да допринесем и да предприемем действия. Преди всичко, създателите на политики, но също така и гражданите, родителите, учителите и ангажираните млади хора, може да работим заедно, за да предотвратим злоупотребата с наркотици и да допринесем за целите на устойчивото развитие.

Ние в Службата на ООН за наркотиците и престъпността (UNODC) се ангажираме да работим заедно с вас, за да постигнем балансирани, ориентирани към хората и холистични подходи към предизвикателствата, свързани с наркотиците, напълно в унисон с универсалните конвенции за контрол на наркотиците.

Темата на тазгодишния Международен ден „Първо се вслушай“ е инициатива на UNODC за увеличаване на подкрепата за превенция на употребата на наркотици, която се основава на науката. Изследванията показват, че ранното до късно юношество е критичен период на риска за започване на употребата на вещества. Чрез разрушаването на веригата от социални, невробиологични и психологически фактори и неравенства, които могат да увеличат чувствителността за употребата на наркотици, може да помогнем на младите хора да станат здрави и защитени.

Когато говорим за живота и бъдещето на следващото поколение, превенцията е наистина по-добра от лечението. Чрез вслушването в нуждите на децата и младите хора, превенцията може да допринесе за тяхната безопасност, здраве и благоденствие и да им даде възможност да реализират своя потенциал. Цялото общество би било по-добре, ако бяха отделени повече ресурси за подкрепа на базирани на доказателства стратегии за превенция на наркотиците, които са солидна и ефективна инвестиция в семейства, училища и общности.“

За повече информация: https://www.unodc.org/listenfirst/


Актуални данни и тенденции в областта на наркотиците и наркоманиите в България