ESPAD

26 юни е Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици. Датата е приета на Общото събрание на ООН през 1987 г. под резолюция 42/112 и изразява решителността на всички страни-членки да засилят действията си и сътрудничеството си за постигане на свят без дрога .

В България по данни на Национален фокусен център за наркотици и наркомании между 430 000 и 475 000 лица на възраст между 15 и 64 години са употребили наркотик поне веднъж в живота си. Броят на лицата в същата възрастова група с минимум една употреба на канабис през живота си е около 385 000, около 90 000 лица са употребили поне веднъж в живота си кокаин, приблизително 110 000 – амфетамини, 90 000 лица са с минимум една употреба на екстази в живота си.

Проучвания на ЕСПАД показват, че в нашата страна между 17 000 и 18 000 ученици от 9 до 12 клас поне веднъж в живота си са употребили наркотик. 24.3 % от учениците на 15-16 години са с минимум една употреба на канабис през живота си, а 8.3 % поне веднъж са употребили амфетамини. През последните 30 дни 11.1 % от 15-16 годишните ученици са употребили канабис, 2.2 % – екстази.

Проучвания на НФЦ показват, че 31 316 лица в България на възраст между 15 и 64 години са с проблемна употреба на наркотични вещества. Посочените данни включват лицата с проблемна употреба на опиоди – 26 000, както и лицата, проблемно употребяващи амфетамини/екстази – 5 000. Интензивно употребяващите канабис на възраст между 15 и 34 години са 36 000.

По данни на UNODC, всяка година около 210 милиона души в света използват забранени от закона ПАВ, като приблизително 200 000 от тях умират. Употребата и трафика на ПАВ са не само заплаха за здравето и живота на всеки човек, но и заплаха за глобалната стабилност и и социално-икономическото развитие на света.