Международният ден за борба със злоупотребата с наркотици и наркотрафика, известен също като „Световен ден на наркотиците“, се отбелязва ежегодно на 26 юни. Темата през 2019 г. е „Здраве за правосъдието. Правосъдие за здравето“, като тя подчертава, че правосъдието и здравето са две страни на една и съща монета, когато става въпрос за справяне с проблемите с наркотиците.

Ефективните отговори на световния проблем с наркотиците изискват приобщаващи и отговорни институции на наказателното правосъдие, здравеопазването и социалните услуги, които да работят ръка за ръка, за да предоставят интегрирани решения в съответствие с международните конвенции за контрол на наркотиците, задълженията за правата на човека и целите за устойчиво развитие.

Според световните данни за 2017 г. около 271 милиона души, или 5,5% от населението на света на възраст между 15 и 64 години, са употребявали наркотици през предходната година. Броят на хората, които използват наркотици, в световен мащаб сега е с 30% по-висок, отколкото през 2009 г. , като трябва да се има предвид, че и глобалното население на света се е увеличило с 10% през последното десетилетие.

35 милиона души пък страдат от различни заболявания вследствие на употребата на наркотици, като едва един на всеки 7 получава лечение и грижи във връзка с това. 11 милиона души инжектират наркотици (най-опасният за здравето начин на употреба), от тях 1,4 милиона са носители на ХИВ, а 5,6 милиона – на Хепатит С.