НФЦ

На 11 април 2019 г. в Дневен консултативен център за деца, юноши и родители в София се проведе поредно събитие под мотото „Изкуството като алтернатива“, организирано от Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София. В Дневния център беше представена изложба „Само(Личности)“, която включва произведения на доброволци и посетители на центъра. За вдъхновяващата атмосфера допринесоха младежки групи и млади изпълнители, избрали изкуството като алтернатива на съвременните зависимости.