Многопрофилна болница за активнолечение „Света Марина” ЕАД (програма с метадон)

Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Плевен
Пловдив
Разград

Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София-град
София област
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол

ПРОГРАМА
Програма за лечение с опиеви агонисти и агонист-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

НАСОЧЕНОСТ
Насочена е към повлияване на всички аспекти на зависимостта и предвижда включване в индивидуална и групова психотерапия, фамилно консултиране, психосоциални интервенции.

КАПАЦИТЕТ
Брой места за лечение с Метадон хидрохлорид – 145

ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Въвеждащ етап
Подготвителни процедури, дозиране на медикамента до постигане на стабилност и устойчива дневна доза, лечение на други соматични и/или психични заболявания, психосоциални интервенции, уринно тестуване, преход към следващ етап. Продължителност от 1 до 3 месеца

Етап на рехабилитация и поддържащо лечение
В първата част на етапа се цели постигане на обвързаност към програмата и дългосрочните цели на терапевтичния план, проследяване на моделите на зависимостта и последиците от тях, развиване на умения за превенция на рецидив. Лечението на съпътстващите заболявания е важна част от терапевтичния план. Работи се активно за постигане на трудова заетост, образование, професионално обучение, грижи за семейството и др. Уринно тестуване най-малко веднъж месечно. Във втората част на етапа се намалява интензивостта на психосоциалните интервенции, запазва се фокусът върху поддържането на стабилност в главните сфери на функционирането на пациента, с акцент върху поддържане на устойчива клинична ремисия, психосоциална стабилизация и професионална реализация. Продължителност от 2 до 5 години

Завършващ етап
Изготвя се индивидуален план за завършване на лечението и излизане от програмата, определя се темпът на намаляване на дозата, проследява се медицинското и психологичното състояние на пациента. Детоксификацията е краткосрочна (4 и повече седмици) и дългосрочна (от 6 до 12 месеца). Към нея се преминава при заявено желание на пациента, оценка от екипа или при необходимост от прекратяване на лечението по други причини.


КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА

  1. Навършени 18 години.
  2. Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти-антагонисти, съгласно критериите на Международната класификация на болестите – 10.
  3. История на редовна употреба на опиати с давност минимум една година.

С предимство в програмата се приемат пациенти по медицински показания: бременни, ХИВ-позитивни, пациенти с хепатит В и/или С.

ПСИХОСОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

Индивидуално, групово и семейно консултиране. Консултирането включва установяване на терапевтична връзка, ангажиране в лечение и проследяване на случая.

Поведение при криза – изисква умения за оценка и овладяване на психологична или социална криза.

Индивидуална психотерапия – мотивационно интервюиране, когнитивно-поведенческа терапия, психодинамична психотерапия.

Работа със семейства – семейна фамилна терапия, групи за родители.

Групова психотерапия.

Обучение в социална адаптация – социални умения, личностни умения и кариерно консултиране.

БАЗА

Програмата е разположена в сградата на ТУБ диспансера, като разполага с 2 лекарски кабинета, 1 психологичен кабинет, чакалня, санитарни възли и други помощни помещения.

РЪКОВОДИТЕЛ
Доц д-р Деян Хрусафов (психиатър)

ЕКИП
Лекуващи лекари – д-р Явор Ченков (психиатър),
д-р Росица Гагова,
Психолог – д-р Далия Пискулийска

АДРЕС
9008 гр. Варна, ул. “Мануш Войвода”, №11А

Тел.: 052 656 370;
0896 810 720

E-mail: hrusafov@gmail.com

РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник – петък: 07.00 – 14.30 ч.
събота-неделя: 08.00 – 11.00 ч.