Нагласи по отношение на законодателни промени в областта на наркотиците и наркоманиите (2016 – 2022 г.)

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени

Отношение на студентите в България към някои твърдения и предложения за промени в законодателството (в %)

Подкрепям (2018 г.)Подкрепям (2022 г.)Не подкрепям (2018 г.)Не подкрепям (2022 г.)Не мога да преценя (2018 г.)Не мога да преценя (2022 г.)
Злоупотребата с наркотици е криминално деяние и следва да бъде наказвано със затвор57,5%55,1%19,0%20,0%23,4%24,9%
Злоупотребата с наркотици е нарушение и следва да бъде наказвано с административна санкция (глоба)66,0%63,9%16,4%16,7%17,7%19,5%
Злоупотребата с наркотици е признак на болест и не следва да бъде наказвана21,6%21,4%52,3%50,8%26,1%27,8%
Производството на канабис за медицински цели трябва да бъде разрешено от закона45,7%46,7%25,1%22,9%29,3%30,4%
Притежанието на канабис в малки дози (например до 1 грам) не следва да се санкционира по никакъв начин26,0%29,2%47,3%42,9%26,7%27,9%
Притежанието на хероин в малки количества (1-2 дози) не следва да се санкционира по никакъв начин9,3%8,9%70,8%70,1%19,8%21,0%
В закона трябва да се въведат минимални дози от всеки вид наркотик, за чието притежание не се налагат никакви санкции12,4%13,2%64,3%62,7%23,3%24,1%
Източник: Национални представителни проучвания относно нагласи и употреба на психоактивни вещества сред студентите в България, реализирани през 2018 и 2022 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании (извадка: 4050 лица през 2018 г., 4012 лица през 2022 г.)

Отношение на учениците в гимназиален етап на обучение в България към някои твърдения и предложения за промени в законодателството (в %)

Подкрепям (2017 г.)Подкрепям (2021 г.)Не подкрепям (2017 г.)Не подкрепям (2021 г.)Не мога да преценя (2017 г.)Не мога да преценя (2021 г.)
Злоупотребата с наркотици е криминално деяние и следва да бъде наказвано със затвор44,0%48,2%21,0%22,3%35,0%29,5%
Злоупотребата с наркотици е нарушение и следва да бъде наказвано с административна санкция (глоба)54,2%59,6%16,7%17,0%29,1%23,5%
Злоупотребата с наркотици е признак на болест и не следва да бъде наказвана18,6%22,1%44,9%45,6%36,5%32,3%
Производството на канабис за медицински цели трябва да бъде разрешено от закона45,9%20,9%33,2%
Притежанието на канабис в малки дози (например до 1 грам) не следва да се санкционира по никакъв начин28,0%28,4%35,9%37,4%36,134,2%
Притежанието на хероин в малки количества (1-2 дози) не следва да се санкционира по никакъв начин12,9%9,8%53,8%62,0%33,3%28,3%
В закона трябва да се въведат минимални дози от всеки вид наркотик, за чието притежание не се налагат никакви санкции21,3%14,8%43,2%54,7%35,5%30,5%
Източник: Национални представителни проучвания относно нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в гимназиален етап на обучение (9-12 клас през 2017 г., 8-12 клас през 2021 г.) в България, реализирани през 2017 и 2021 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании (извадка: 3700 лица през 2017 г., 4109 лица през 2021 г.)

Отношение на населението на възраст 15-64 г. в България към някои твърдения и предложения за промени в законодателството (в %)

Подкрепям (2016 г.)Подкрепям (2020 г.)Не подкрепям (2016 г.)Не подкрепям (2020 г.)Не мога да преценя (2016 г.)Не мога да преценя (2020 г.)
Злоупотребата с наркотици е криминално деяние и следва да бъде наказвано със затвор58,2%61,3%18,7%14,5%23,1%24,2%
Злоупотребата с наркотици е нарушение и следва да бъде наказвано с административна санкция (глоба)55,6%64,5%21,1%12,8%23,3%22,7%
Злоупотребата с наркотици е признак на болест и не следва да бъде наказвана25,6%21,5%46,4%50,0%28,1%28,5%
Производството на канабис за медицински цели трябва да бъде разрешено от закона43,3%21,8%34,8%
Притежанието на канабис в малки дози (например до 1 грам) не следва да се санкционира по никакъв начин23,7%16,5%54,1%51,8%22,2%31,7%
Притежанието на хероин в малки количества (1-2 дози) не следва да се санкционира по никакъв начин7,4%69,2%23,5%
В закона трябва да се въведат минимални дози от всеки вид наркотик, за чието притежание не се налагат никакви санкции12,8%11,1%65,3%62,6%21,9%26,3%
Източник: Национални представителни проучвания относно нагласи и употреба на психоактивни вещества сред населението на възраст 15-64 г. България, реализирани през 2016 и 2020 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании (извадка: 4000 лица през 2016 г., 3838 лица през 2020 г.)